VOORWOORD

UNIEK IN DE IT

Ger Klinkenberg beschrijft een ‘redelijk uniek’ vakbondssucces in de IT-wereld, dat werd gerealiseerd dankzij de vasthoudendheid van de betrokken medewerkers samen met de bond

Het is geen geheim dat vakbonden een niet bepaald sterke positie hebben in de IT-sector. De bond kampt hier met het probleem dat we ook zien in andere sectoren met relatief hoog opgeleid personeel: die menen hun eigen boontjes heel goed zelf te kunnen doppen. Daarbij zouden zij geen vakbond nodig hebben. Tot er werkelijk stront aan de knikker is. Met alle respect: de aloude vakbondsslogan 'samen sterk' doet niet voor niets al meer dan een eeuw opgang.

GEEN GOED PLAN

Een goed voorbeeld uit de recente praktijk: Atos wilde zo’n 112 IT-medewerkers outsourcen naar een startup, zonder ook maar enige bijbehorende zekerheden. Dat vonden wij als bond geen goed plan. En ook de betrokken medewerkers zelf zagen dit bepaald niet zitten.

Lang verhaal kort: we zijn samen opgetrokken (meer dan negentig procent van hen deed mee) en hebben door stug volhouden het plan van tafel gekregen. Zo’n vakbondssucces is redelijk uniek in de IT-sector, waar de medewerkers door een gebrek aan organisatie in dit soort gevallen doorgaans aan het kortste eind trekken. Meer weten hierover? Lees het artikel verderop in de e-magazine.

BINDEN

Waar het mij om gaat is dit. Het voorval bij Atos toont aan dat er altijd een vakbond is van twee smaken. De bond die de individuele werknemer ondersteunt en de bond die daar waar nodig de strijd aangaat voor het collectief. Daarom vind ik het Nederlandse woord 'vakbond' ook zo mooi. Daar zit het woord 'bond' van 'binden' in.

Nu hoeft die bond wat mij betreft – en ik denk ook wat betreft veel leden – zeker niet altijd voor te gaan in een strijd of conflict. Leden binden kan ook op een andere manier. Met gericht aanbod voor scholing en advies bijvoorbeeld. Op maat toegesneden, dankzij het gebruik van micro targetting. We hebben immers een wel heel breed aanbod. Ik denk niet dat al onze leden zitten te wachten op alles wat wij hen kunnen bieden, inclusief sandalen en andere producten. Nee, gericht boeien en binden, daar gaat het mij om. Waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne technieken.

PROFESSIONALS

Hebben we jou nog niet benaderd met een van onze producten waar jij volgens ons best interesse in zou kunnen hebben? Kijk dan bijvoorbeeld eens naar het aanbod van Professionals FNV.

Natuurlijk, medewerkers in de IT kunnen heel goed hun eigen boontjes doppen. Daar zijn ze zelfs in belangrijke mate in opgeleid. Maar 'when shit really happens' kan een extra steuntje in de rug ook geen kwaad.

Ger Klinkenberg bestuurder FNV ICT

Deel deze pagina