CALLCENTERS

LEDEN AKKOORD MET NIEUWE CAO

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

Ruim driekwart van de leden van FNV Callcenters heeft ingestemd met hun nieuwe cao. Maar onverdeeld gelukkig met de uitkomsten zijn zij niet. Ze noemen de gemaakte afspraken een stap in de goede richting, maar het kan beter.

Bestuurder Elly Heemskerk van FNV Callcenters zegt zich te kunnen vinden in het bezwaar van veel leden dat met dit cao-akkoord nog niet alle wensen van de medewerkers zijn vervuld. Zo wil ook zij bijvoorbeeld graag betere afspraken over de lonen en over een pensioen. Voorts wil ze dat de afspraken in de cao voortaan gaan gelden voor álle werknemers in callcenters en niet alleen voor agents. Deze wensen staan nu op de agenda voor de komende cao-onderhandelingen.

In de nieuwe cao zijn onder meer afspraken opgenomen over een thuiswerkvergoeding, een salarisverhoging van 1,5 procent tot maximaal 5,5 procent boven het minimumloon en een eenmalige bonus voor werknemers die werken bij bedrijven die zijn aangesloten bij de werkgeversorganisatie WFC. Bij een ledenraadpleging over de uitkomsten stemde 79 procent van de leden van FNV Callcenters in met de nieuwe cao.

VERANDERINGEN

De nieuwe cao is geldig vanaf 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2021. De veranderingen ten opzichte van de oude cao, die al op 30 september vorig jaar afliep, zijn onder meer de volgende.

Junior medewerkers verdienen tot het eerste jaar na hun aanstelling 101,5 procent van het wettelijk minimumloon (wml), dus 1,5 procent boven het minimum. Medior medewerkers krijgen na het eerste jaar tot het tweede jaar (bij een goede beoordeling) 103,5 procent van het wml, dus 3,5 procent boven het minimum. En senior medewerkers ontvangen vanaf het tweede werkjaar (bij een goede beoordeling) 105,5 procent van het wml, 5,5 procent boven het minimum. Hiermee verdienen voortaan alle medewerkers meer dan het minimum. Als het minimumloon stijgt, dan stijgt hun loon automatisch mee. En wie nu al meer verdient, blijft dat straks uiteraard houden.

Nieuw in de cao is de thuiswerkvergoeding. Deze afspraak gaat in op 1 januari en bestaat voor medewerkers met een fulltime aanstelling uit 35 euro per maand wanneer zij volledig vanuit huis werken met eigen apparatuur. Wie thuiswerkt met een laptop of pc van de werkgever ontvangt op fulltime basis 25 euro per maand.

BONUS

De Lage Inkomensvoordeelregeling LIV, die conform de vorige cao in 2020 uitbetaald zou worden, wordt nog een keer uitgekeerd, maar vervalt voor de toekomst. Wel krijgen alle medewerkers die werken bij een bedrijf dat lid is van de WFC in januari 2021 een eenmalige bonus ten bedrage van 75 euro. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn: a) de callcentermedewerker is op 1 januari 2021 minimaal zes maanden in dienst, b) het bonusbedrag is op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur per week en c) de bonus is bruto.

Elly Heemskerk wil dat de cao-afspraken voortaan gaan gelden voor álle werknemers in callcenters en niet alleen voor agents.

NIEUW IN DE CAO IS DE THUISWERKVERGOEDING VAN 35 EURO PER MAAND

Deel deze pagina