CORONAPERIKELEN

ZEVEN VRAGEN OVER THUISWERKEN

Beeld Mike Raanhuis

Door corona werken we zoveel mogelijk thuis. Maar hoe langer dat duurt, hoe meer vragen we hebben. Want wie betaalt eigenlijk je thuiswerkplek? Ben je verplicht om thuis te werken of naar kantoor te komen? En wat mag je baas wel of niet? De FNV geeft antwoord op de zeven meest prangende vragen over thuiswerken.

1. Mag mijn werkgever mij verplichten thuis of juist op kantoor te werken?

Vanwege corona vraagt de overheid iedereen om thuis te werken. Dus als dat kan werk je in principe thuis. Je werkgever kan je daartoe ook verplichten. Als het voor je werk nodig is dat je op locatie bent, kun je niet zomaar thuisblijven. Wil je niet naar het werk omdat jij of je huisgenoot tot een risicogroep behoren? Overleg dan met je werkgever of je toch thuis kunt werken of vervangend werk doen.

2. Heb ik na de coronacrisis nog recht op thuiswerken?

Er is in Nederland nog geen wettelijk recht op thuiswerken. Wel heb je als werknemer het recht je werkgever te verzoeken om thuis te mogen werken. Die kan dat alleen weigeren om zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld als je werk zich niet leent voor thuiswerken.

3. Wie is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde thuiswerkplek?

De werkgever heeft een zorgplicht. Hij moet zorgen dat je op kantoor én thuis veilig en gezond kunt werken. Hij moet, indien nodig, zorgen voor een goede tafel en bureaustoel, een los toetsenbord en een muis voor bij een laptop, een laptophouder of extra beeldscherm en voldoende verlichting. Verder moet je werkgever je voorlichten over de risico’s van het thuiswerken inclusief zaken als werkdruk, minder steun van collega’s en leidinggevende en temperatuur of lawaai in huis. Ook de schadelijke gevolgen hiervan moet de werkgever proberen weg te nemen.

4. Mag mijn werkgever mijn thuiswerkplek zomaar controleren?

De werkgever heeft een zorgplicht, dus hij moet wel weten of je thuis verantwoord kunt werken. Als werknemer moet je daarom wel een vorm van controle toestaan. Het fysiek langskomen van de werkgever mag alleen als het echt niet anders kan.

5. Mag mijn werkgever mijn productiviteit controleren?

Het bijhouden van productiviteitsscores van werknemers is op grond van wetten en verdragen verboden. Alleen onder strikte voorwaarden is het controleren van werknemers toegestaan. Zoals bij het vermoeden van een strafbaar feit of overtreding van bedrijfsvoorschriften. Hiervoor moet de werkgever in ieder geval eerst de ondernemingsraad om instemming vragen. Ook moet de werkgever zijn medewerkers hierover informeren.

6. Heb ik recht op een thuiswerkvergoeding?

Laptops en bureaustoelen kan de werkgever ter beschikking stellen. Kleinere extra onkosten, zoals internet, verwarming, licht, het kopje koffie, kan de werkgever onbelast vergoeden. Dus de vergoeding voor thuiswerken is helaas nog beperkt. Als tijdelijke mogelijkheid mag jouw reiskostenvergoeding worden doorbetaald. Als je dicht bij je werkplek woont, heb je daar echter weinig aan. De FNV wil daarom goede afspraken maken in cao’s over de onkostenvergoeding bij thuiswerken.

7. Hoe houd ik grip op mijn werktijden?

Het gevaar bestaat bij thuiswerken dat je meer uren werkt dan normaal. Ook is er geen duidelijke grens meer tussen werktijd en vrije tijd. Zo loop je het risico overbelast te raken. Probeer er dus altijd voor te zorgen dat je je gewone uren werkt. En maak duidelijke afspraken met je collega’s en je werkgever wanneer je vrij bent en wanneer je bereikbaar bent.

Deel deze pagina