Ondernemingsraad Cendris succesvol

tekst Ronald de Kreij en beeld Jan Lankveld

De ondernemingsraad van facilitair contactcenter Cendris heeft bereikt dat steeds meer flexkrachten een vaste aanstelling krijgen. En er zijn meer successen te noemen.

Facilitair contactcenter Cendris heeft het hoofdkantoor in Leeuwarden, maar op zeven plekken elders in het land zijn ook vestigingen te vinden, en zelfs in het buitenland: Valencia en Paramaribo. In totaal werken bij het bedrijf zo’n 2.500 mensen. Hoe doe je dat dan, als ondernemingsraad (or) de medewerkers betrokken houden bij de medezeggenschap?

Iedere maand een lunch op de vestigingen

Dit laatste is lastig, erkennen Bernard Romkes (rechts) en Klaas Kuipers (links), respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de or. Want eerlijk is eerlijk: door de vele vestigingen en als gevolg van de relatief grote doorstroom onder het personeel is het lastig om de achterban te bereiken. Maar ze doen hun best. Bijvoorbeeld in de vorm van een maandelijkse lunch op de vestigingen, waar ieder die dat wil mag aanschuiven, vragen stellen of zaken bespreekbaar maken.

'We zijn er voor belangen medewerkers én bedrijf'

Of door prominent aanwezig te zijn op het eigen intranet, de signalen van de werkvloer op te pakken en via e-mail en een eigen site bereikbaar te zijn. 'In alle contacten maken we wel duidelijk dat we er niet zijn voor individuele kwesties’, vertelt Romkes. ‘De or is er voor de belangen van alle medewerkers, maar ook voor die van het bedrijf.’ Kuipers vult hem aan: ‘Om de betrokkenheid van de mensen te vergroten, vertellen we uiteraard ook over onze successen’.


Voor sommigen tot wel 400 euro uitbetaald

‘We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat iedereen zijn rooster veertien dagen van tevoren krijgt, zoals afgesproken in de cao. En dat de medewerkers hun LIV – Lager Inkomens Voordeel – uitbetaald hebben gekregen. Daar hebben ze ook recht op, maar de uitkering bleef een beetje hangen. Voor sommigen kon het bedrag wel tot 400 euro oplopen, dus dat was mooi meegenomen.'

Grootste succes: meer flexkrachten nu voor vast

'Maar ons grootste succes is misschien wel dat steeds meer flexkrachten een vaste aanstelling krijgen. Wat dat betreft maakt Cendris een inhaalslag. Dat is nodig ook, want mensen zijn moeilijk te vinden. Als we signaleren dat iemand na drie jaar nog steeds geen vast contract heeft, dan kaarten we dat aan bij onze bestuurder. Die grijpt dan desnoods zelf in om er voor te zorgen dat het alsnog goed komt. Wat dat betreft zijn de verhoudingen zonder meer goed.’

Leidinggevenden echt niet allemaal slavendrijvers

‘In het verlengde van dit laatste’ zegt Romkes, ‘wil ik graag kwijt dat ik een beetje moeite heb met het beeld dat wel eens wordt geschetst van callcenters. Alsof de leidinggevenden allemaal slavendrijvers zijn die de medewerkers zelfs geen halve minuut toiletbezoek zouden toestaan. Ik erken dat wij zo’n beetje onderaan de betaalladder staan, maar verder is Cendris een prima werkgever. De cao wordt nageleefd, eventuele klachten worden serieus genomen, iedereen is gegarandeerd van minimaal twee weken vakantie in de zomer – als dat gewenst is – en bijna alle locaties bevinden zich op loopafstand van een treinstation. Ik denk dat de medewerkers van Cendris zich prima op hun plek voelen.’