Trekken aan nieuwe cao Facilitaire Contactcenters

Op het moment van dit schrijven is nog niet bekend wat de uitkomst is, áls er al een uitkomst is. Maar de komst van een nieuwe cao Facilitaire Contactcenters is hoe dan ook een zware bevalling (geweest).

beeld Shutterstock

Je kunt er veel over zeggen, maar je kunt het ook laten bij enkele eenvoudige constateringen. Waaronder deze: de wensen van de werkgevers en de bonden liggen nogal uiteen waar het gaat om de invulling van een nieuwe cao voor de facilitaire contactcenters.


Wat conclusies uit de voorstellenbrieven van FNV Callcenters en de werkgevers:


  • FNV: 5 procent loonsverhoging Werkgevers: geen voorstel
  • FNV: de blijfbonus (LIV) wordt een vaste eindejaarsuitkering Werkgevers: de blijfbonus gebruiken voor scholing
  • FNV: een pensioenregeling voor iedereen Werkgevers: geen voorstel
  • Werkgevers: de bonus van 75 euro afschaffen FNV: geen voorstel
  • FNV: ook teamleiders vallen onder de cao Werkgevers: geen voorstel

Het zal duidelijk zijn dat er nogal wat hindernissen te nemen waren en zijn. We houden je hoe dan ook op de hoogte.