VOORWOORD

DRIETRAPSRAKET

Gaan we nu dan eindelijk toch een nieuwe cao afsluiten voor de medewerkers in de facilitaire callcenters? Dat zou tijd worden. Zoveel staat wel vast. Maar is wat er ligt ook voldoende?

Dit laatste is precies wat we hebben voorgelegd aan onze achterban. We hebben van de werkgevers een eindbod ontvangen dat in ieder geval beter is dan wat er nu in de cao staat.

Maar of dat genoeg is, was aan onze leden om te bepalen. Zij konden tussen 7 en 11 september stemmen over het eindbod. Dit magazine verschijnt helaas net iets te vroeg om de uitslag van die stemming mee te kunnen nemen.

EERSTE STAP

Callcentermedewerkers verdienen nu doorgaans even veel (beter gezegd: even weinig) als het wettelijk minimumloon (wml). Als onze leden de nieuwe cao hebben goedgekeurd, gaat dat veranderen. Dan verdient iemand in het eerste jaar straks 101,5 procent van het wml, in het tweede jaar 103,5 procent en na het tweede jaar 105,5 procent. Dat is respectievelijk 1,5, 3,5 en 5,5 procent boven het wml.

Nu zul je mij op basis van deze uitkomst niet juichend door de straten zien lopen, maar het is een eerste stap. Aansluitend gaan we sowieso opnieuw onderhandelen. Maar dan over een meerjarige cao met betere afspraken.

VOOR14

Het derde deel van onze beoogde drietrapsraket is de vakbondsbrede campagne Voor14. Ook FNV Callcenters doet hieraan mee. Je leest ook hierover verderop in dit magazine. De campagne is er op gericht de politiek ervan te overtuigen dat het minimumloon omhoog moet naar minimaal 14 euro per uur. Ter vergelijking: nu ligt dat bedrag voor iedereen vanaf 21 jaar nog op 9,70 euro per uur. Slepen we die 14 euro uit het vuur, dan verdienen callcentermedewerkers straks onder de nieuwe cao respectievelijk 1,5, 3,5 en 5,5 procent boven dat bedrag. Dát zet écht zoden aan de dijk.

Elly Heemskerk, bestuurder FNV ICT / FNV Callcenters