ONTSLAGRONDE

BOND WIL SOCIAAL PLAN BIJ BOOKING.COM

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld, Shutterstock

Booking.com wil ondanks miljardenwinsten vóór de coronacrisis en miljoen euro’s overheidssteun tijdens de pandemie alsnog een kwart van het personeel ontslaan. De FNV wil overleg en vraagt om een sociaal plan voor de werknemers.

Als ze ergens de gevolgen van de coronacrisis hebben zien aankomen, dan is het wel op de burelen van Booking.com geweest. De medewerkers merkten direct na de lockdown van China hoe hard het aantal boekingen terugliep. Alles wees er toen al op dat zwaar weer in aantocht was. Toen moest de pandemie de rest van de wereld nog veroveren. De ondernemingsraad van Booking was benieuwd naar de eventuele consequenties van de nieuwe situatie voor het personeel, maar de bedrijfsleiding wuifde de vragen vanuit de medezeggenschap weg. Dat is wat FNV-bestuurder Bob Bolte bemerkte toen hij – eveneens gealarmeerd door de crisis – contact zocht met de or-leden. Bolte bood hen de deskundige juridische ondersteuning van de vakbond aan, waarop Booking reageerde dat zoiets hoogst ongebruikelijk zou zijn. ‘Maar dat is helemaal niet ongebruikelijk’, zegt de vakbondsman. ‘We doen dit heel vaak en het recht op ondersteuning staat zelfs in de Wet op de Ondernemingsraden.’

'NU FINANCIËLE RUIMTE VINDEN ZODAT ER FATSOENLIJK MET HET PERSONEEL KAN WORDEN OMGEGAAN’

FNV-bestuurder Bob Bolte heeft honderden nieuwe leden ingeschreven bij Booking.com

GEEN SOEPEL CONTACT

Het contact tussen Booking en de FNV verliep tot op heden nooit echt soepel. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf is overgegaan in Amerikaanse handen, een land waar een heel andere vakbondscultuur heerst. ‘Het belooft daarom een echte tour de force te worden om een positie bij Booking te krijgen’, voorziet Bolte. ‘Maar we zijn op de goede weg. Met de aanstaande reorganisatie in het vooruitzicht zijn veel medewerkers vakbondslid geworden. Op het hoofdkantoor in Amsterdam hebben we veel nieuwe leden ingeschreven. En dan bedoel ik niet tientallen, maar honderden.’ Voor wie geïnteresseerd is in de cijfers: bij Booking werken wereldwijd zo’n 17.000 mensen verspreid over bijna tweehonderd kantoren in zeventig landen, van wie 5.500 in Nederland. Van dit totaal dreigt dus een kwart op straat te belanden, verdeeld over alle vestigingen, alle afdelingen en alle functies. In Nederland zou het dus gaan om zo’n 1.400 banen.

NUT EN NOODZAAK

Bolte wil nu zo snel mogelijk met de bedrijfsleiding van Booking aan tafel om te overleggen over een goed sociaal plan voor het personeel. ‘Zo’n plan moet het bedrijf met de bonden overeenkomen, en niet met de ondernemingsraad, zoals Booking zelf wil. Ik heb de or-leden geadviseerd dit niet te doen. De or is er om nut en noodzaak van zo’n plan te toetsen, niet om er een af te sluiten. Daar heeft de or ook helemaal de kennis niet voor in huis. De FNV wel. Wij sluiten regelmatig sociaal plannen af.’ De vakbondsman hoopt dat Booking bereid is de komende tijd uit de negatieve schijnwerpers te stappen die op de reissite zijn gericht vanwege vermeende belastingontwijking, het ruimschoots vergoeden van de aandeelhouders en het desondanks vragen om miljoenen euro’s staatssteun. ‘Een pas op de plaats zou fijn zijn’, zegt hij. ‘De prioriteit moet nu zijn financiële ruimte vinden zodat er fatsoenlijk met het personeel kan worden omgegaan. Die ruimte is er ongetwijfeld, want Booking maakt al jaren achtereen miljarden euro’s winst.’

Deel deze pagina