IT-BEDRIJVEN

‘JUIST NU VOORUIT KIJKEN’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Bram Klinkenberg

‘WELKE MAATREGELEN KUNNEN WE NU AL NEMEN OM VOORBEREID TE ZIJN OP WAT KOMEN GAAT?’

Als de IT-bedrijven iets hebben opgestoken van de coronacrisis, dan is dat hopelijk dat ze vooral vooruit moeten kijken. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de ondernemingsraden, vindt FNV-bestuurder Ger Klinkenberg. Hij geeft tips en adviezen, en legt en passant uit waarom het gras bij de buren écht niet groener is.

‘Als vakbond schuiven we met enige regelmaat aan bij het regulier overleg van ondernemingsraden’, steekt Klinkenberg van wal. ‘Tijdens de coronacrisis verliepen die vergaderingen vooral via internet. Dat bood ons een goede gelegenheid om vaker “aan te schuiven”, want we konden besparen op reistijd. Dus we hebben de afgelopen periode meer dan anders contact gehad met or’en.’

SPIEGEL VOORHOUDEN

Het viel Klinkenberg op dat de vergaderingen vaak gingen over de consequenties van de coronacrisis. ‘Uiteraard, want de pandemie beheerste en beheerst steeds nog ons leven. Ook ons werkzame leven. Dus kwamen er vragen als: kan de werkgever ons verplichten thuis te gaan werken, krijgen we een vergoeding voor onze thuiswerkplek en wat gebeurt er met mijn reiskostenvergoeding? Logische vragen, maar wel sterk reactief. Zo van: er gebeurt iets, en wij reageren. Dat dwingt mij als vakbondsman om die or’en een spiegel voor te houden. Kijk ook eens vooruit! Wat wordt de toekomst? Wat als er klanten wegvallen? Waar gaat de IT naartoe? En hoe spelen wij daar op in? Dat soort vragen. Het zou goed zijn als de or’en wat meer op vooruit zouden gaan denken. Met de focus op de langere termijn.’ Volgens Klinkenberg vergeten ondernemingsraden nog wel eens dat zij behalve advies- en instemmingsrecht óók initiatiefrecht hebben. ‘Pro-actief optreden is meer dan vragen hoeveel vergoeding je krijgt wanneer je thuis op je zolderkamer gaat zitten werken. Een initiatiefvoorstel van de or dwingt de werkgever daar formeel op te reageren. Met zo’n stuk zet je dus werkelijk iets in gang.’

SCHOLING

Met welke initiatiefonderwerpen kunnen de or’en volgens de vakbondsbestuurder zoal aan de slag? ‘Alles waar ze zelf mee bezig zijn en waar ze met hun organisatie naartoe willen’, zegt hij. ‘Ze hoeven natuurlijk niet alles zelf te verzinnen. Ze kunnen ook de werkgever vragen hoe die de toekomst ziet. Wat is de visie van het bedrijf? Hoe reageren we als er opdrachtgevers wegvallen? Welke maatregelen kunnen we nu al nemen om voorbereid te zijn?’ Onderwerpen die zeker aandacht moeten krijgen zijn volgens Klinkenberg scholing en innovatie. ‘Speel nu al mensen vrij om zich te kunnen voorbereiden op de activiteiten van straks. Dus leidt ze op. School ze. Zodat ze mee kunnen met de ontwikkelingen. En dus productief kunnen blijven. Vergeet niet dat het aantrekken van nieuwe mensen vaak duurder is dan het scholen van je eigen medewerkers. Werkgevers denken nog wel eens dat het gras bij de buren groener is omdat die jongere, modern geschoolde krachten in dienst heeft. Maar het groen van het gras heeft vooral met de kijkhoek te maken. Wanneer je van boven recht naar beneden kijkt zie je dat ook de buurman gaten in zijn grasmat heeft zitten.’

Ger Klinkenberg: ‘Ik wil als vakbondsman or’en een spiegel voorhouden’

INNOVATIE

Waar Klinkenberg zich vooral zorgen over maakt is het innovatieklimaat. ‘Het ziet er naar uit dat we ook in de toekomst meer thuis zullen gaan werken. Een van de effecten daarvan is, wanneer we niet oppassen, dat de prikkel verdwijnt om te innoveren. De snelle één-tweetjes, de ongedwongen gesprekken bij de koffieautomaat, alles wat een impuls kan geven aan innovatie, is er dan niet meer.’ Ook de or’en zouden zich dit moeten aantrekken, vindt hij. ‘Creativiteit komt vaak in toevalligheid opborrelen. Dus zou de or de werkgever kunnen vragen welke faciliteiten er bij veel thuiswerk worden gecreëerd voor informeel overleg. Welke andere instrumenten zijn er? En als de werkgever hierop geen antwoorden heeft, dan kan de or zelf het initiatief nemen voor oplossingen. Wat ik maar zeggen wil: kijk vooral vooruit. Zeker in tijden van corona.’

DE BOND HELPT

Ondernemingsraden die vooruit willen maar niet precies weten hoe ze het een ander in beweging kunnen brengen, kunnen voor advies aankloppen bij de FNV. De bond heeft een eigen Or-Adviespunt waar medezeggenschapsvertegenwoordigers terecht kunnen met al hun vragen. Bijvoorbeeld hoe ze een goed initiatiefvoorstel kunnen opstellen. Het adviespunt is te bereiken op 088 – 368 0607 op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Deel deze pagina