CAO-OVERLEG

DIT BIEDEN DE CALLCENTERWERKGEVERS

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld, Luc Hommes, Unsplash

IN DE NIEUWE CAO KOMT VANAF 1 JANUARI EEN THUISWERKVERGOEDING

Na meer dan een jaar overleggen ligt er een eindbod van de werkgevers voor een nieuwe cao-Facilitaire Contact Centers. De vakbondsleden mochten beslissen of zij akkoord gaan of niet. Waar hebben zij ja of nee tegen gezegd?

Voor de goede orde: De FNV-leden konden tussen 7 en 11 september stemmen of zij voor of tegen het eindbod van de werkgevers waren. Deze sluitingsdatum van de stemming was helaas net te laat om de uitslag nog in dit magazine te kunnen meenemen. Hier komen we in het volgende nummer dus op terug. Overigens konden degenen die nog twijfelden voor die einddatum deelnemen aan een van de twee online meetings met de vakbondsonderhandelaars, waarin de leden al hun nog resterende vragen konden stellen.

RUIM EEN JAAR OVERLEG

Het is allemaal niet van een leien dakje gegaan. De eerste verkennende gesprekken over de nieuwe cao dateren al van juni vorig jaar. In september daarna startten de officiële onderhandelingen. Tot aan het begin van de coronacrisis zag het er somber uit voor de cao. Daarna lag het overleg lange tijd stil. Uiteindelijk volgden toch weer gesprekken (op afstand) en uiteindelijk hebben de werkgevers een eindbod neergelegd. Ruim een jaar na de eerste gesprekken. Het eindbod betekent dat er in principe niet meer verder onderhandeld wordt. Omdat er volgens de werkgevers niet meer in zit dan dit. Maar is dit dan ook de uitkomst? Het was aan de vakbondsleden om hier antwoord op te geven.

DE VOORSTELLEN

Waar konden de leden van de vakbonden FNV, CNV en Qlix precies ja of nee tegen zeggen? Dat zijn de volgende voorstellen:

  • Iedereen gaat meer verdienen dan het wettelijk minimumloon (wml). Nu ligt dat loon vanaf 21 jaar op 9,70 euro per uur. In het eindbod van de werkgevers gaan junior medewerkers het eerste jaar 101,5 procent van het wml verdienen, dus 1,5 procent boven het minimumloon. Medior medewerkers verdienen tot twee jaar (bij een goede beoordeling) 103,5 procent van het wml. Senior medewerkers krijgen na twee jaar (bij een goede beoordeling) 105,5 procent. Stijgt het minimumloon, dan stijgt het salaris evenredig mee.
  • In de nieuwe cao komt vanaf 1 januari een thuiswerkvergoeding. Wie volledig vanuit huis werkt met eigen apparatuur krijgt dan (gebaseerd op een fulltime aanstelling) 35 euro per maand. Wie volledig thuiswerkt met een laptop of pc van de werkgever krijgt 25 euro.
  • De medewerkers krijgen dit jaar nog eenmaal het bedrag van de LIV-regeling (het Lage Inkomens Voordeel) uitgekeerd.
  • Alle medewerkers die minimaal zes maanden in dienst zijn ontvangen in januari 2021 een eenmalige bonus van 75 euro, berekend op basis van een fulltime aanstelling. Wie korter in dienst is, krijgt de bonus naar rato.
  • De werkgevers en bonden gaan overleggen over een pensioenregeling voor de medewerkers.
  • De werkgevers en bonden gaan onderzoeken of de cao voor álle werknemers in de branche kan gaan gelden, in plaats van nu voor alleen agents/callcentermedewerkers.
EEN EINDBOD BETEKENT DAT ER IN PRINCIPE NIET MEER VERDER ONDERHANDELD WORDT

‘GEEN EINDPRODUCT, MEER EEN HALFFABRICAAT’

Erik Jaspers, agent bij Teleperformance in Maastricht, schoof als kaderlid van FNV Callcenters aan bij het overleg over de nieuwe cao Facilitaire Callcenters. Hoe heeft hij de onderhandelingen ervaren?

‘Het is fascinerend om als werknemer bij de cao-onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden te mogen zitten’, blikt Jaspers terug op het overleg. ‘Het verliep allemaal veel minder formeel dan ik had verwacht. De communicatie was behoorlijk open.’ Namens de FNV zat Jaspers samen met zijn vakbondsbestuurders Elly Heemskerk en Bob Bolte aan de cao-tafel. ‘Zij voerden het woord, uiteraard’, zegt hij. ‘Soms vulde ik de gesprekken aan als man uit de praktijk. Maar mijn inbreng was vooral tijdens de schorsingen. Daar vertelde ik de onderhandelaars over hoe het er op de werkvloer aan toe gaat, en of de voorstellen van de werkgevers in mijn ogen werkbaar waren. Dat namen de FNV-bestuurders dan weer mee naar de overlegtafel.’ Wat vindt Jaspers van het eindbod van de werkgevers? ‘Ik zie het vooral als een opstap naar de volgende cao’, zegt hij. ‘Geen eindproduct, maar meer een halffabricaat. Toch heb ik vóór gestemd. En ik heb mijn collega’s aangemoedigd hetzelfde te doen. Ik weet: wat er nu ligt kan absoluut beter. Maar bij een “nee” zijn we weer helemaal terug bij af. Maar let wel: dit is mijn persoonlijke mening. Anderen kunnen hier uiteraard anders over denken.’

ERIK JASPERS: ‘IK ZIE HET EINDBOD VOORAL ALS EEN OPSTAP NAAR EEN VOLGENDE CAO’

Deel deze pagina