VOORWOORD

LATEN WE ELKAAR OOK DIGITAAL VASTHOUDEN

Over de uiterst nare consequenties van de coronapandemie hoef ik het hier niet meer te hebben, neem ik aan. Bovendien heb ook ik wekenlang thuis gezeten met vrouw en kinderen en ben ook ik geconfronteerd met mensen in mijn omgeving die aan het virus zijn overleden. Verschrikkelijk. Als bestuurder bij FNV ICT zie ik echter ook iets dat de crisis ons wél heeft opgeleverd: we zijn massaal overgeschakeld naar vormen van digitaal communiceren. Appen, skypen, andere vormen van beeldbellen, maar bijvoorbeeld ook via de digitale snelweg trainingen en cursussen volgen. Deze ontwikkeling doet mij deugd.

Dit is goed voor mijn achterban werkzaam in de IT-sector, maar belangrijker nog: het is een fantastische oplossing voor ouderen en anderen die in dit soort omstandigheden anders mogelijk geheel van sociale contacten verstoken zouden blijven. Zo kunnen we elkaar tenminste nog een beetje vasthouden.

De eerlijkheid gebiedt mij om – zeker als vakbondsbestuurder in de ICT – te moeten concluderen dat wij als FNV in deze ontwikkeling niet bepaald voorop lopen. Het overleg tussen de bestuurders via Skype kwam pas laat en traag op gang, en echt serieuze vormen van digitaal overleg met de kaderleden volgden pas weer daarna. Ook het digitale cursusaanbod van de bond had beter gekund. Zo heb ik bijvoorbeeld moeten constateren dat het aantal webinars dat we het afgelopen half jaar hebben aangeboden op de vingers van een of twee handen zijn te tellen. Oké, we zitten in een leercurve, maar dat gaat te langzaam.

Ik snap dat voorzichtigheid geboden is bij het kiezen van een platform waarover we onze digitale contacten willen laten verlopen. Maar het mag allemaal wel wat sneller dan tot nu toe. Niet alleen als familie, vrienden en collega’s, maar ook als bond en leden dienen we elkaar te blijven vasthouden. En wanneer dat moet, dan ook digitaal. Eén van de lessen die ik uit deze coronacrisis meeneem is dat ik mij ook binnen mijn eigen werkomgeving zal blijven inzetten voor de aanwezigheid van voldoende, goede mogelijkheden voor digitale communicatie.

Ger Klinkenberg,

bestuurder FNV ICT