DOE DE ARBOTECHCHECK

ARBOTECHCHECK NEEMT
VEILIGE WERKPLEK DE MAAT

Tekst Ronald de Kreij Beeld Albert Heijn

Maak je op jouw werkplek gebruik van nieuwe, innovatieve technieken? Meet dan of je werkplek nog altijd veilig en gezond is. Dat kan met de Arbotechcheck van de FNV.

Technologische ontwikkelingen zijn niet nieuw. Maar ze gaan tegenwoordig wel veel sneller. Het doel is echter onveranderd. Nieuwe technieken moeten de medewerker helpen en niet andersom. De medewerker mag geen verlengstuk van de techniek worden.

Voorbeelden van recente innovaties zijn de automatisering van de distributiecentra, collaboratieve robots die werken naast en met mensen, en de metselrobot. Deze laatste is een goed voorbeeld waar je vraagtekens bij kunt plaatsen: de robot metselt, maar een mens moet de zware stenen inladen. En dát is nou net wat de FNV niét wil. De techniek dient er (vooral) op gericht te zijn de mens te ontlasten.

ZWAAR WERK

Dit laatste geldt ook in het geval van bijvoorbeeld de automatisering van de distributiecentra. Albert Heijn heeft in Zaandam de primeur met een volledig geautomatiseerd dc. ‘Het werk dat overblijft is vooral repeterend’, vertelt Naima van Willigenburg. Ze is adviseur arbeidstijden en veilig en gezond werken bij de FNV en heeft de Arbotechcheck bedacht en samen met collega’s uitgewerkt. ‘Het is bovendien vaak eenzaam werk met weinig autonomie. Dat zijn allemaal kenmerken van zwaar werk dat leidt tot fysieke klachten.’

De FNV vindt het belangrijk dat werkenden alert zijn op zaken die op het werk kunnen spelen en die invloed hebben op hun gezondheid. De Arbotechcheck biedt hierbij een helpende hand. Van Willigenburg: ‘Het is een lijst met vragen over machineveiligheid, lichamelijke belasting en zo nog wat zaken meer. De lijst is niet al te uitputtend. Dat kan ook niet, want daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel. En we vragen ook geen waardeoordeel.’

GESPREK OP DE WERKVLOER

Het is de bedoeling dat de uitkomsten worden gebruikt voor een gesprek op de werkvloer. Tussen medewerkers of hun vertegenwoordigers met bijvoorbeeld de preventiemedewerker, de arbo-arts of de bedrijfsleiding. ‘Het gaat ons om de kwaliteit van het werk. Gericht op de gevolgen van innovaties voor jouw functioneren. Wanneer je dat in beeld hebt, kun je er ook iets aan doen. Zoals is gebeurd in een distributiecentrum waar de robots te veel warmte produceerden. Pas toen dat was opgeschreven en aansluitend besproken, werd de ventilatie aanpast.’

FNV ARBO-ADVIESPUNT

De Arbotechcheck is te vinden op de website van de FNV. Vinden de medewerkers na het invullen geen gehoor voor geconstateerde problemen, dan adviseert Van Willigenburg ze te bellen met de Arbo-Adviespunt van de FNV. Dat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur op 088 368 0609.